δανείζομαι


δανείζομαι
беру взаймы

Ancient Greek-Russian simple. 2014.